މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކާއެކު އެމްޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުން ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 26 ޖުލައި 2018 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުން މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، އިމާދުއްދީން ސްކޫލް އަދި ގަލޮޅު ސްކޫލް ބައިވެރިވިއެވެ.