މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެއްވަރުވި މީހުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން 2014 ޑިސެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެ

iulaan