މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް ( އިސްލާހު ކުރެވިފައި )

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުނާއި އެބޭފުޅޫންގެ ކެނޑީޑޭޓް ނަމްބަރ