ހޯމް މިނިސްޓަރ އުތުރުގެ 5 އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ހދ. ށ. ނ. ރ. ބ މި 5 އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް މިއަދު ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 18 ން 22 ގެ ނިޔަލަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅުގައި ފުލުހުންގެ ފަސް މަރުކަޒެއް މިނިސްޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވާނެއެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު އަރިހުގައި ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.