07 އޮކްޓޯބަރ 2019
ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާގުޅިގެން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ބޭއްވި އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ވުޒާރާތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބައިން 1 ވަނަ ހޯމްމިނިސްޓްރީ ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ފަރީދާ މުޙައްމަދު ވަނީ މުޅިމުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދާފައެވެ.
 
03 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޖަލުތަކަށް ވެއްދުން މަނާ އެއްޗެއް ވެއްދުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އޮފިސަރަކު ކަރެކްޝަން ސަރވިސްގައި ހުރުމަކީ ބަލައިގަންނާނެކަމެއްނޫން- މިނިސްޓަރ
ޖަލުތަކަށް ވެއްދުން މަނާ އެއްޗެއް ވެއްދުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އޮފިސަރަކު ކަރެކްޝަން ސަރވިސްގައި ހުރުމަކީ ބަލައިގަންނާނެކަމެއްނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު މާފުށި ޖަލުގައި ފެށި ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާތަކެތި ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.
 
03 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބާއްވަނީ
ޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖުތަކުގެ ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ސެޝަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
02 އޮކްޓޯބަރ 2019
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަހިންސާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް މާދަމާރޭ ފަށާނެ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަހިންސާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް މާދަމާރޭ ފަށާނެއެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މާދަމާރޭ 8-11 އަށް އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 8-11 އަށް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައެވެ.
 
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރެއްވުމަށް، ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ މާލޭ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން، ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު މާލޭ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ޖަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ޖަލުގެ ގޮޅިތަކަށް ވަޑައިގެން ގޮޅިތަކުގެ ހާލަތު ބައްލަވާ، ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ.
 
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|