03 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބާއްވަނީ
ޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖުތަކުގެ ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ސެޝަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
02 އޮކްޓޯބަރ 2019
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަހިންސާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް މާދަމާރޭ ފަށާނެ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަހިންސާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް މާދަމާރޭ ފަށާނެއެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މާދަމާރޭ 8-11 އަށް އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 8-11 އަށް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައެވެ.
 
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރެއްވުމަށް، ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ މާލޭ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން، ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު މާލޭ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ޖަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ޖަލުގެ ގޮޅިތަކަށް ވަޑައިގެން ގޮޅިތަކުގެ ހާލަތު ބައްލަވާ، ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ.
 
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
ތ.އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ތިއްބަވާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި، ދެ ރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އާއިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވި
ތ.އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ތިއްބަވާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންނާއި، ފުލުހުންގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޢާއްމު މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
 
04 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ އެކިއެކި ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރވެވަޑައިގެން، އެހީތެރިވެދެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގު ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަޒަންކޮށްފިއެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް ޢިމްރާން އަބުދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.